Hoshangabad Mandi Bhav

hoshangabad mandi bhav

Hoshangabad Mandi Bhav

दिनांक–15 जनवरी Hoshangabad Mandi Bhav
फसलन्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
धान बासमती 241027002500
उड़द 385051004500
गेहू 175019701800
चना 43004300
Sabji Mandi Bhav Hoshangabad
फसलन्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
आलू 125015201300
बैगन 500800600
भिंडी 140020001600
पत्तागोभी 75013001000
फूलगोभी 95010801000
हरी मिर्च 175022002000
टमाटर 8201050900
Hoshangabad Mandi Bhav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top